Kvalitet, säkerhet, hälsa, miljö

Tonisco värdesätter kvalitet, säkerhet, hälsa och miljö. Dessa är närvarande i Toniscos dagliga verksamhet och i Toniscos personal. Toniscos produkter är av bästa kvalitet, Made in Finland. Tonisco ägnar stor uppmärksamhet åt säkerheten vid produkttillverkningen såväl som när vi ger kunderna service. Miljön är viktig för Tonisco. Vi vill vara mer och mer miljövänliga och därmed arbeta på ett sätt som inte skadar miljön.

Screen Shot 2020-10-26 at 4.51.16 PM

Kvalitet

På Tonisco är kvalitet en del av vardagen. Toniscos produkter tillverkas och utformas i Finland och vi är hedrade över att kunna märka dem som ”Made in Finland”. Kvalitet är en integrerad del av Tonisco Service. Det är hela personalens ansvar att se till att vi arbetar med bästa kvalitet. Vi är stolta över att konstatera att kvalitet är en hederssak för oss. Med vår mångåriga erfarenhet kan vi lägga ribban för kvalitet i hela branschen. Vi är kundfokuserade och ständigt angelägna om att förbättras. Kvalitetsstyrning på Tonisco:

 • Vi säkerställer att alla material och delar som används vid tillverkningen är av bästa kvalitet
 • Vi lär oss av våra misstag och tar hänsyn till kundernas krav på att ständigt förbättra våra produkter och tjänster

Säkerhet

Tonisco tar säkerhet på allvar och den implementeras i vår dagliga verksamhet. På Tonisco utförs en säkerhetsanalys innan ett servicearbete där man ser till att alla potentiella risker minimeras. I produkternas tillverkningsskede kontrollerar Tonisco också säkerheten. Vi vill kunna undvika alla farliga situationer och gör alltid vårt bästa för att arbeta så säkert som möjligt.

På Tonisco har vi åtagit oss att:

 • Utbilda alla våra anställda så att de är kvalificerade och har de certifikat som krävs för arbetet
 • Se till att ha all nödvändig skyddsutrustning
 • Tillverka produkter som är säkra och vägleda våra kunder att använda dem på ett säkert sätt
 • Se till att våra kunder kan förhindra större problem i framtiden
Tonisco Safety

Hälsa

Tonisco Team 2020-1

Tonisco har ett brett hälso- och säkerhetsprogram för alla anställda. Vi ser till att utvärdera arbetsplatsen och kontrollera potentiella risker. Vår personal övervakas noga och deras hälsa följs upp för eventuella hälsorisker. Naturligtvis vill Tonisco förhindra all verksamhet som kan medföra hälsorisker. På Tonisco värderas alla lika och hälsan beaktas i alla positioner i företaget.

Miljö

För oss på Tonisco är miljön viktig. För att skydda miljön följer vi alla statliga bestämmelser och följer branschens bästa praxis. Om det otänkbara händer och något går fel, har vi handlingsplaner för att minimera miljöpåverkan. Toniscos metod för att underhålla och ändra rörledningar under tryck möjliggör minimalt materialavfall, vilket leder till mindre produktavfall och energianvändning. Vi på Tonisco bygger också miljöskyddsåtgärder direkt i våra produkter, vilka minimerar risken för att produkter ska komma ut och eliminerar behovet av att tryckavlasta ledningarna.

tonisco-service-pipe-lines
tonisco-service-switzerland-2
Water Line Stop

COVID-19 hygien- och säkerhetsplan 2020–2021

LÄS IGENOM DETTA

På Tonisco är vi fast beslutna att sätta vår personal i centrum. På grund av den nuvarande covid-19-pandemin i världen, ägnar vi på Tonisco särskild uppmärksamhet åt de säkerhetsåtgärder som Världshälsoorganisationen tillhandahåller.

Ansvarsfriskrivning: Detta dokument återspeglar vår bästa kunskap vid tidpunkten för skrivandet och kommer kontinuerligt att uppdateras för att införliva nya säkerhetsåtgärder när de tas upp.

Vi har vidtagit ett antal säkerhetsåtgärder för att hjälpa oss att minska exponeringen för covid-19. Se Toniscos riktlinjer nedan:

Under denna tidsperiod vill vi betona följande:

 1. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
 2. Håll om möjligt minst 1 meter avstånd mellan dig själv och andra.
 3. Bär en mask om möjligt och kassera den efter användning.
 4. Undvik att röra vid ögon, näsa och mun.
 5. Se till att du och människorna runt omkring dig följer god andningshygien. Det innebär att du täcker munnen och näsan med böjd armbåge eller näsduk när du hostar eller nyser. Kassera sedan den använda näsduken omedelbart och tvätta händerna.
 6. Stanna hemma och självisolera även med lättare symtom som till exempel hosta, huvudvärk, lätt feber, tills du återhämtat dig. Be någon ta med sig förbrukningsmaterial till dig. Om du behöver lämna hemmet ska du bära mask för att undvika att infektera andra.
 7. Om du har feber, hosta och svårt att andas ska du söka läkarvård, men ring på telefon i förväg om möjligt och följ anvisningarna från din lokala hälso- och sjukvårdsmyndighet.

Vi kommer naturligtvis att övervaka situationen och fortsätta att uppdatera Världshälsoorganisationens säkerhetsåtgärder för covid-19 allt efter som de ges ut. Tack för er förståelse och ert tålamod.

Tack,

Tonisco-gruppen

Kontakta oss

Behöver du experthjälp? Du är mer än välkommen att lämna ett meddelande till oss så hör vi av oss inom kort.

Tonisco logo wide website

Underhållsverktyg och tjänster för rörledningar under tryck.

#tonisco #toniscofamily

Kontaktinformation

Kalkun kehätie 19,

33330 Tampere,

Finland

sales@tonisco.com 

service@tonisco.com

Kundservice

Kundservice:

+358 3 2611724

info@tonisco.com

Social Media

Registrera dig för nyhetsbrev

© 2023 Tonisco Group