Gas och olja

Gas och olja

Tonisco erbjuder tjänster för anborrning och ledningsblockering för gas- och oljeindustrin. Oavsett om det är en ny förgreningsanslutning eller en större omfördelning av ledningarna kan vi tillhandahålla lösningar för att göra det utan driftstopp. Ändringar, reparationer och expansionsjobb utförs snabbt och utan bekymmer när de utförs av vår professionella servicepersonal på Tonisco medan ledningen är i drift. Anborrning och blockering av ledningar är effektivt, miljövänligt och minskar i de flesta fallkostnaden jämfört med andra metoder.

Vanliga tillämpningar för våra tjänster:

  • Svetsning under tryck
  • Förgreningsanslutningar under tryck (anborrning)
  • Reparation av skadade delar av nätverket (blockering av ledningar)
  • Byte och/eller införande av nya ledningskomponenter, t.ex. avstängningsventiler (blockering av ledningar)
  • Gnistfri avkapning av stora ledningar
  • Konstruktions- och ingenjörstjänster

Alla åtgärder utförs utan driftstopp. Spara tid och pengar samtidigt som användarna är nöjda.

Tonisko erbjuder även banbrytande lösningar för fjärrnätstyrning och detektering av läckor såväl som svetsnings- och isoleringstjänster.

HotTappingGO

Tonisco Service erbjuder en enkel och säker nyckelfärdig lösning för att göra nya förgreningsanslutningar till befintliga gas- och oljedistributionsnät. Tonisco ser till att kunden får ett nytt förgreningsuttag medan systemet är i full drift. Anborrningsprocessen kan göras på allt rörmaterial med hjälp av de standardventiler som kunden har valt till sitt nätverk.

LineStoppingGO

Toniscos tjänst för ledningsblockering erbjuder en kostnadseffektiv och tillförlitlig lösning för att utföra ändringar eller reparationer i ett gas- och oljenätverk utan driftstopp. Tonisco Service säkerställer att oberoende av vad det finns för reparationsbehov i nätverket så kan åtgärden utföras medan systemet är i full drift.

Leak detection Gas

Vi tillhandahåller lösningar för invändig läckagedetektering och ett komplett invändigt övervakningssystem för ditt nätverk. Snabba och enkla nyckelfärdiga installationer utan att avbryta driften i något skede.

Tonisco Service erbjuder en kostnadseffektiv och exakt rörskärningstjänst för rör för gas- och oljedistribution. Närhelst det är nödvändigt att skära ett rör med stora dimensioner säkert, rakt och snabbt, är Toniscos rörskärningstjänst för rör den rätta lösningen. Tjänsten är lämplig för alla rörmaterial från DN150 (6 “).

Tonisco-Welding-21

Tonisco erbjuder tjänster för svetsning och isolering för gasledningar.

 

Våra certifierade svetsare hanterar all monterings- och reparationsarbete av stål- och PE-rör. Projektet rör sig smidigt när svetsnings- och isoleringstjänster utförs av en enda entreprenör.

Tonisco logo wide website

Underhållsverktyg och tjänster för rörledningar under tryck.

#tonisco #toniscofamily

Kontaktinformation

Kalkun kehätie 19,

33330 Tampere,

Finland

sales@tonisco.com 

service@tonisco.com

Kundservice

Kundservice:

+358 3 2611724

info@tonisco.com

Social Media

Registrera dig för nyhetsbrev

© 2023 Tonisco Group