Uppvärmning och kylning

Uppvärmning och kylning

Tonisco Service erbjuder tjänster för anborrning och blockering av ledningar i fjärrvärme- eller fjärrkylenäten. Olika typer av ändringar, underhåll eller expansionsarbeten på fjärrvärme- eller fjärrkylenäten utförs professionellt och snabbt av våra erfarna servicetekniker, allt medan ledningen är i drift. Att utföra tjänsten medan ledningen är i drift är effektivt, miljövänligt och minskar ofta den totala kostnaden betydligt för tjänsten jämfört med andra metoder.

Tonisco - kvalitet du kan lita på!

Tonisco Service erbjuder en enkel och säker nyckelfärdig lösning för att göra nya förgreningsanslutningar till befintliga fjärrvärme- och fjärrkyledistributionsnät. Tonisco ser till att kunden får ett nytt förgreningsuttag medan systemet är i full drift. Anborrningsprocessen kan göras på de vanligaste rörmaterialen med hjälp av de standardventiler som kunden har valt till sitt nätverk.

Tonisco tjänst för ledningsblockering erbjuder en kostnadseffektiv och tillförlitlig lösning för att utföra ändringar eller reparationer i ett fjärrvärme- eller fjärrkylenät utan driftstopp. Tonisco Service säkerställer att oberoende av vad det finns för reparationsbehov i nätverket så kan åtgärden utföras medan systemet är i full drift.

Tonisco Monitor DH

Vi tillhandahåller lösningar för invändig läckagedetektering och ett komplett invändigt övervakningssystem för ditt nätverk. Snabba och enkla nyckelfärdiga installationer utan att avbryta driften i något skede.

Tonisco-Welding-21

Tonisco erbjuder svetsning och isolering för ledningar i fjärrvärme- och fjärrkylenät.

Våra certifierade svetsare hanterar all monterings- och reparationsarbete av stål- och PE-rör. Projektet rör sig smidigt när svetsning och isolering utförs av en enda entreprenör.

Tonisco logo wide website

Underhållsverktyg och tjänster för rörledningar under tryck.

#tonisco #toniscofamily

Kontaktinformation

Kalkun kehätie 19,

33330 Tampere,

Finland

sales@tonisco.com 

service@tonisco.com

Kundservice

Kundservice:

+358 3 2611724

info@tonisco.com

Social Media

Registrera dig för nyhetsbrev

© 2023 Tonisco Group