Stoppel-Teknik

Processen för blockering av ledningar kan göras på alla ledningsmaterial med hjälp av de mest kompatibla tillbehör och komponenter som finns på marknaden. Det spelar ingen roll för oss om det är en reparation av en liten läcka eller en storskalig omlokalisering av ledningarna, vi garanterar en flexibel och kundorienterad service.

Process

Blockering av ledningar är en lösning för att isolera en del av ett ledningssystem från resten av nätverket. Alla ändringar och reparationer kan göras i den isolerade delen av rörledningen utan driftstopp för resten av nätverket. Den här processen fungerar som en tillfällig avstängningsventil när ledningen inte har befintliga ventiler i närheten eller när de inte fungerar.

Processen för att blockera ledningen börjar med att kopplingarna för blockering av ledningen svetsas fast. Om ledningsmaterialet inte kan svetsas eller svetsning inte är tillåten, används en mekanisk klämkoppling. När kopplingen är på plats sätter Tonisco Service in den tillfälliga ventilen för att blockera ledningen och snittar i huvudledningen genom anborrning. Efter att avsticket är klart sätts ett mekaniskt plugghuvud in i röret. Det mekaniska stopphuvudet dras sedan åt och flödet i ledningen begränsas. Tonisco Service använder huvudsakligen mekaniska pluggar där områden med hög tolerans ger en tillförlitlig och flexibel lösning för nya och gamla rörledningar, oavsett deras aktuella tillstånd.

Metod

För fjärrvärme- eller fjärrkyleledningar är enkelstopp– och dubbelstopplösningar två grundläggande åtgärder för blockering av ledningar.

Vid en enkelstopp-åtgärd pluggas ledningen från ett avsnitt. När pluggningen har slutförts töms ledningen och ändrings- eller reparationsarbetena utförs när ledningen är tom och säkrad. Blockeringen av ledningen fungerar som en tillfällig avstängningsventil.

Med dubbelstopp-metoden pluggas ledningen från två punkter. Sektionen mellan pluggpunkterna töms medan resten av nätverket är i drift med en tillfällig förbikoppling mellan maskinerna som blockerar ledningarna.

 

De mest använda tillämpningarna för blockering av ledningar är följande:

 • Reparationer av läckor med minimala eller inga driftstopp
 • Byte av ventiler och inläggning av ventiler under tryck
 • Flytt av ledningar utan att tjänsten förloras eller driftstopp inträffar
 • Infogande av nya ledningsstrukturer/komponenter i ett befintligt system

 

Om du vill veta mer om möjligheterna att göra reparationer och ändringar samtidigt som ditt nätverk förblir fullt funktionsdugligt, kontakta vårt serviceteam på service@tonisco.com

Viktiga funktioner

Viktiga inslag i Toniscos anborrningstjänst:

 • Inget driftstopp behövs
 • Inget behandlat vatten går förlorat
 • Du behöver inte vänta tills ledningen är helt tom – vilket minskar påfyllningstiden avsevärt
 • Undviker kostsam omkonstruktion av ledningssektioner och minskar planeringskostnaderna
 • Eliminerar behovet av att informera om värme- eller kylavbrott
 • Samarbete – delning av olika arbetssteg (svetsarbeten)
 • Nyckelfärdig planering och utförande, vid behov

 

Driftparametrar – Basic servicepaket:

 • Maximalt arbetstryck 25 bar vid 40 °C
 • Maximal arbetstemperatur 130°C vid 16 bar
 • anborrningsintervall DN20 (3/4″) till DN1600 (64″)
 • Både ASME- och DIN-standarder gäller

 

Driftparametrar – Special servicepaket:

 • Maximalt arbetstryck 700 PSI vid 40°C.
 • Maximal arbetstemperatur 270°C vid 350 PSI
 • Anborrningsintervall DN25 (1″) till DN1600 (64″)
 • Både ASME- och DIN-standarder gäller

Kontakta oss

Behöver du experthjälp? Du är mer än välkommen att lämna ett meddelande till oss så hör vi av oss inom kort.

Tonisco logo wide website

Underhållsverktyg och tjänster för rörledningar under tryck.

#tonisco #toniscofamily

Kontaktinformation

Kalkun kehätie 19,

33330 Tampere,

Finland

sales@tonisco.com 

service@tonisco.com

Kundservice

Kundservice:

+358 3 2611724

info@tonisco.com

Social Media

Registrera dig för nyhetsbrev

© 2023 Tonisco Group