Detektering av läckor

Tonisco Service är en pionjär när det gäller lösningar för invändig detektering av läckage samt nätkontroller. Vårt mål är att förse våra kunder med de mest kostnadseffektiva verktygen och lösningarna för att öka deras kunskap om tillståndet hos deras fjärrvärme- eller fjärrkylenät. Vi anser att alla läckor och avvikelser kan förebyggas genom att samarbeta och använda de senaste systemen för läcksökning och övervakning på marknaden.

Nätverkskontroll – datadriven tillgångsförvaltning

MONITOR DH från Tonisco är ett fullskaligt övervakningssystem för styrning och övervakning av ditt fjärrkyle- och fjärrvärmenät. Den kan installeras i alla fungerande nätverk med hjälp av installationstekniker som gör att vi kan installera hela systemet medan nätverket fungerar normalt.

Systemet består av en maskinvara som övervakningsenhet, vilken omfattar tryck- och flödesgivare, samt en programvaruenhet som trådlöst överför ledningsdata till en skräddarsydd plattform för kundstyrning. Systemet informerar automatiskt kunden om nätverkets aktuella status och varnar när en läcka uppstår eller andra onormala förändringar känns av i nätverket. Med hjälp av systemet

MONITOR DH i nätverket kan kunden bygga en digital tvilling av sitt nätverk. Detta ökar nivån på förutsebarhet och möjliggör bättre användning av tryckluftsmodellering i hela systemet.

MONITOR DH-systemet är utformat för att vara mycket mer kompakt och kostnadseffektivt än något annat datainsamlingssystem på marknaden. Ladda ned hela broschyren och låt oss hjälpa dig att fatta bättre investeringsbeslut för ditt nätverk.

Invändig detektering av läckor

Tonisco Service samarbetar med ledande teknikpartner och erbjuder detektering av läckor och tjänster för ledningsintegritet med de mest avancerade tekniker på marknaden.

UTILIS, detektering av läckor i behandlat vatten:

Få en helhetsbild av dina potentiella läckagepunkter genom att använda satellitteknik som utvecklats för rymdindustrin. Ett snabbt och enkelt sätt att låta data hjälpa dig ta beslut.

Pure Technologies, SmartBall:

Med den fritt rullande, akustiska lösningen SmartBall är det möjligt att få exakt information om läckor och gasfickor utan driftstopp. SmartBalls kartläggning använder den senaste accelerometer- och gyroskop-tekniken för att skapa en fältgenererad X- och Y-karta över en ledning. Denna kan användas av ledningsansvariga för att få en bättre förståelse av aktuell status i deras nätverk. SmartBall kan hitta och lokalisera även de minsta läckor i nätverken innan de förvandlas till rubriker i den lokala tidningen!

Tonisco Service ombesörjer den fullständiga processen alltifrån planering och insättning till uttagning och rapportanalys. Fatta beslutet i dag och börja köra ditt nätverk baserat på fakta i stället för magkänsla!

Viktiga funktioner

Viktiga funktioner hos Toniscos tjänster för läckdetektering och nätstyrning

  • Alla lösningar kan implementeras utan driftstopp
  • Fullständigt skalbar tjänsteportfölj
  • Nyckelfärdig processtyrning
  • Garanterade resultat

Kontakta oss

Behöver du experthjälp? Du är mer än välkommen att lämna ett meddelande till oss så hör vi av oss inom kort.

Tonisco logo wide website

Underhållsverktyg och tjänster för rörledningar under tryck.

#tonisco #toniscofamily

Kontaktinformation

Kalkun kehätie 19,

33330 Tampere,

Finland

sales@tonisco.com 

service@tonisco.com

Kundservice

Kundservice:

+358 3 2611724

info@tonisco.com

Social Media

Registrera dig för nyhetsbrev

© 2023 Tonisco Group