VVS

VVS

Tonisco erbjuder tjänster för anborrning och ledningsblockering av VVS-nätet. Oavsett om det är en ny förgreningsanslutning eller en större omfördelning av ledningarna kan vi tillhandahålla lösningar för att göra det utan driftstopp. Ändringar, reparationer och expansionsjobb utförs snabbt och utan bekymmer när de utförs av vår professionella servicepersonal på Tonisco medan ledningen är i drift. Anborrning och blockering av ledningar är effektivt, miljövänligt och minskar i de flesta fall kostnaden jämfört med andra metoder.

Vanliga tillämpningar för våra tjänster:

  • Svetsning under tryck
  • Förgreningsanslutningar under tryck (anborrning)
  • Reparation av skadade delar av nätverket (blockering av ledningar)
  • Byte och/eller införande av nya ledningskomponenter, t.ex. avstängningsventiler (blockering av ledningar)
  • Konstruktions- och ingenjörstjänster

 

Alla åtgärder utförs utan driftstopp. Spara tid och pengar samtidigt som användarna är nöjda. Tonisko erbjuder även banbrytande lösningar för fjärrnätstyrning och detektering av läckor såväl som svetsnings- och isoleringstjänster.

hwac hot tapping

Tonisco Service erbjuder Anborrning en enkel och säker nyckelfärdig lösning för att utföra nya förgreningsanslutningar på befintliga VVS-nät. Tonisco ser till att kunden får ett nytt förgreningsuttag medan systemet är i full drift. Anbornningsprocessen kan göras på allt rörmaterial med hjälp av de standardventiler som kunden har valt till sitt nätverk.

Toniscos tjänst för ledningsblockering erbjuder en kostnadseffektiv och tillförlitlig lösning för att utföra ändringar eller reparationer i ett VVS-nät utan driftstopp. Tonisco Service säkerställer att oberoende av vad det finns för reparationsbehov i nätverket så kan åtgärden utföras medan systemet är i full drift.

Tonisco logo wide website

Underhållsverktyg och tjänster för rörledningar under tryck.

#tonisco #toniscofamily

Kontaktinformation

Kalkun kehätie 19,

33330 Tampere,

Finland

sales@tonisco.com 

service@tonisco.com

Kundservice

Kundservice:

+358 3 2611724

info@tonisco.com

Social Media

Registrera dig för nyhetsbrev

© 2023 Tonisco Group