Tietosuojaseloste
TONISCO SYSTEM OY Asiakas- ja yhteistyökumppanirekisterin tietosuojaseloste                                                                                                                  Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste  
 1. Rekisterin nimi
  TONISCO System Oy:n asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteri  
 1. Rekisterin pitäjä
  TONISCO System Oy 0565114-4 Kalkun kehätie 19 33330 Tampere    
 1. Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot
Sara Nisso sara.nisso@tonisco.com   Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse.    
 1. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
  Käsittelemme henkilötietojasi asiakassuhteen hoitamiseen mukaan lukien sähköisesti toteutettavaan asiakasviestintään, tilausten hallinnointiin, tuotteidemme ja palveluidemme analysointiin ja kehittämiseen, markkinoinnin suunnitteluun, kohdentamiseen, lähettämiseen ja kehittämiseen. Lisäksi voimme käyttää henkilötietojasi meidän ja kanssamme kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten liiketoiminnan analysointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen. Mikäli olet yhteistyökumppani tai hänen edustajansa, kun tilaat tuotteitamme tai käytät palveluitamme, käsittelemme tietojasi meidän välisen sopimuksen tai toimeksiannon perusteella. Käsittelemme tietojasi myös asiakassuhteen tai mahdollisen asiakassuhteen synnyttämän oikeutetun edun perusteella. Käsittelemme henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella, kun pyydämme sinulta suostumusta suoramarkkinoinnin ja/tai uutiskirjeen lähettämiseksi. Voit peruttaa antamasi suostumuksen koska tahansa ilmoittamalla asiasta kaarlo.nisso@tonisco.com tai perumalla uutiskirjeen käyttämällä sen alakulmassa olevaa ”unsubscribe” linkkiä.    
 1. Käsiteltävät henkilötiedot
  Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.   Rekisteröidystä käsitellään alla olevia tietoja:
 • Nimi, yhteystiedot; osoite, puhelinnumero ja sähköposti
 • Palvelukieli
 • Mahdollisesti edustamasi yrityksen nimi ja asemasi yrityksessä
 • Asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä, tilausten hoitaminen ja laskutus.
 • Markkinointiin ja liittyvät tiedot ja niiden yhteydessä antamasi tiedot, suoramarkkinointiluvat, kohdennettu markkinointi ostokäyttäytymisesi perusteella.
 • IP-osoite, käyttämäsi käyttöjärjestelmä ja laitetyyppi, tieto siitä, mistä sivustolta tulet sivustoltamme ja tieto toiminnastasi verkkosivustollamme.
 
 1. Henkilötietojen keräys
  Keräämme henkilötietosi ensisijaisesti sinulta, kun tilaat meiltä tuotteita tai palveluita. Jos edustat yritysasiakasta, keräämme tietosi ensisijaisesti sinulta. Voimme myös kerätä yritysasiakkaidemme tietoja internetsivuilta ja muista julkisista lähteistä tai kaupalliselta toimijalta, joka tarjoaa tietoa yrityksistä ja heidän edustajistaan. Verkkosivuillamme käytetään evästeitä. käsittelemme evästeiden avulla kerättävää tietoa muun muassa siitä, mistä vierailet verkkosivustollamme, millä sivustomme osilla vierailet ja mitä selainta käytät. Tarkempaa tietoa evästeiden käytöstä on saatavilla evästekäytännössämme https://tonisco.com/terms-conditions/ & https://tonisco.com/privacy-policy-2/. Voit tarvittaessa poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Jos toiminto otetaan pois käytöstä, voi osa verkkosivujen toiminnoista hidastua tai pääsy joihinkin osioihin estetään kokonaan.  
 1. Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille
  Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille. Tietoja luovutetaan laskutuksen ja asiakassuhdeasioiden hoitoa ja hallintaa varten niistä vastaavalle tilitoimistolle Admicom Finland Oy:lle. Luovutamme henkilötietoja samaan konserniin kuuluville yrityksille samoihin käyttötarkoituksiin kuin kuvattu yllä kohdassa 4. Saatamme luovuttaa henkilötietojasi yritysjärjestelyjen yhteydessä liiketoimintamme tai osan siitä vastaanottavalle yritykselle. Tietoja voidaan lisäksi lain vaatimuksesta luovuttaa esimerkiksi viranomaisille.  
 1. Sosiaalisen median alustat
  Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä tai upotuksia. Sosiaalisen median palveluntarjoaja voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassa olevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Meta Platforms Irelandin ja heidän tietosuojavastaavan yhteystiedot ovat saatavilla Meta Platforms Irelandin tietosuojakäytännöstä osoitteessa https://www.facebook.com/about/privacy. Meta Platforms Irelandin tietosuojakäytäntö koskee useimpia Metan tarjoamia palveluja ja tuotteita mukaan lukien Facebook, Messenger ja Instagram.   Lisätietoja Meta Platforms Irelandin henkilötietojen käsittelystä, mukaan lukien oikeusperusteesta, johon Meta Platforms Irelandin nojaa, ja tavoista käyttää oikeuksiasi Meta Platforms Irelandin vastaan voit lukea Meta Platforms Irelandin tietokäytännöstä osoitteessa https://www.facebook.com/about/privacy. LinkedIn Irelandin ja heidän tietosuojavastaavansa yhteystiedot sekä tiedot LinkedIn Irelandin henkilötietojen käsittelystä, mukaan lukien keinoista käyttää oikeuksiasi LinkedIn Irelandia vastaan, ovat saatavilla LinkedIn Irelandin tietosuojakäytännöstä osoitteessa https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Twitter International Unlimited Company Irelandin ja heidän tietosuojavastaavansa yhteystiedot sekä tiedot Twitter International Unlimited Company Irelandin henkilötietojen käsittelystä, mukaan lukien keinoista käyttää oikeuksiasi Twitter International Unlimited Company Irelandia vastaan, ovat saatavilla Twitter International Unlimited Company Irelandin tietosuojakäytännöstä osoitteessa https://twitter.com/en/privacy. YouTuben sekä Googlen tiedot henkilötietojen käsittelystä, mukaan lukien keinoista käyttää oikeuksiasi YouTubea sekä Googlea vastaan, ovat saatavilla osoitteessa https://policies.google.com/privacy?hl=fi.  
 1. Siirrämmekö henkilötietojasi kolmanteen maahan?
  Emme siirrä tietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.  
 1. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
  Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta. Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän tavoitteen varmistamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, tietojärjestelmien käyttäjätunnusten huolellinen hallinta sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen. Ainoastaan niillä henkilöillä, joilla on tarve käsitellä henkilötietojasi työtehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy käsittelemiimme henkilötietoihisi.  
 1. Henkilötietojen säilytysaika
  Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarkoituksenmukaista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi. Huomioimme säilytysajoissa esimerkiksi lainsäädännön mahdollistamat kanneajat, kirjanpitovelvoitteet, rahanpesulainsäädännön vaatimukset sekä lainmukaisen asiakirjojen säilyttämistä koskevan suosituksen. Kirjanpitoaineistoa säilytetään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Mikäli olet laiminlyönyt meille kohdistuvan maksuvelvoitteen, säilytämme tietojasi siihen saakka, kun määrä on kokonaisuudessaan maksettu tai sitä ei voida enää vaatia maksettavaksi.   Sähköistä suoramarkkinointia lähetämme, kunnes pyydät meitä lopettamaan lähetyksen.  
 1. Rekisteröidyn oikeudet
  Oikeuksiesi käyttämiseksi voit olla yhteydessä: sara.nisso@tonisco.com   Oikeus saada pääsy tietoihin Rekisteröidyllä on tietosuojalain mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot tai saada tietää, että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjä samalla ilmoittaa rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ja mihin rekisterin tietoja tyypillisesti käytetään ja luovutetaan.   Rekisterinpitäjä antaa edellä mainitut tiedot pyydettäessä. Tarkastuspyytäjän on todistettava henkilöllisyytensä tarkastusta pyytäessä.   Oikeus tietojen oikaisemiseen Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Sinulla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla meille lisäselvitystä.   Oikeus tietojen poistamiseen Sinulla on oikeus saada meidät poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:
 • henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä kyseisten tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • vastustat henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin;
 • olemme käsitelleet henkilötietoja lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
  Oikeus käsittelyn rajoittamiseen   Sinulla on oikeus siihen, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä siten, että henkilötietojasi saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi, jos:
 • kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin rajoitamme käsittelyä tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi;
 • käsittelemme henkilötietojasi lainvastaisesti, ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan henkilötietojesi käytön rajoittamista;
 • emme tarvitse enää henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi; tai
 • olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella ja odotat sen toteamista, syrjäyttävätkö oikeutetut perusteemme vastustamisesi perusteet.
  Oikeus peruuttaa suostumus Sinulla on oikeus peruuttaa milloin tahansa antamasi suostumus henkilötietojesi käsittelyyn. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksesi perusteella ennen sen peruuttamista suorittamamme käsittelyn lainmukaisuuteen.   Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi. Suomessa valvova viranomainen on tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).  
 1. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Tämä Tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 9.4.2024 Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä Tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan Tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.   TONISCO SERVICE OY Asiakas- ja yhteistyökumppanirekisterin tietosuojaseloste                                                                                                                  Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste  
 1. Rekisterin nimi
  Tonisco Service Oy:n asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteri  
 1. Rekisterin pitäjä
  Tonisco Service Oy 0580642-5 Kalkun kehätie 19 33330 Tampere    
 1. Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot
Jalmari Nisso jalmari.nisso@tonisco.com   Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse.    
 1. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
  Käsittelemme henkilötietojasi asiakassuhteen hoitamiseen mukaan lukien sähköisesti toteutettavaan asiakasviestintään, tilausten hallinnointiin, tuotteidemme ja palveluidemme analysointiin ja kehittämiseen, markkinoinnin suunnitteluun, kohdentamiseen, lähettämiseen ja kehittämiseen. Lisäksi voimme käyttää henkilötietojasi meidän ja kanssamme kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten liiketoiminnan analysointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen. Mikäli olet yhteistyökumppani tai hänen edustajansa, kun tilaat tuotteitamme tai käytät palveluitamme, käsittelemme tietojasi meidän välisen sopimuksen tai toimeksiannon perusteella. Käsittelemme tietojasi myös asiakassuhteen tai mahdollisen asiakassuhteen synnyttämän oikeutetun edun perusteella. Käsittelemme henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella, kun pyydämme sinulta suostumusta suoramarkkinoinnin ja/tai uutiskirjeen lähettämiseksi. Voit peruttaa antamasi suostumuksen koska tahansa ilmoittamalla asiasta kaarlo.nisso@tonisco.com tai perumalla uutiskirjeen käyttämällä sen alakulmassa olevaa ”unsubscribe” linkkiä.    
 1. Käsiteltävät henkilötiedot
  Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.   Rekisteröidystä käsitellään alla olevia tietoja:
 • Nimi, yhteystiedot; osoite, puhelinnumero ja sähköposti
 • Palvelukieli
 • Mahdollisesti edustamasi yrityksen nimi ja asemasi yrityksessä
 • Asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä, tilausten hoitaminen ja laskutus.
 • Markkinointiin ja liittyvät tiedot ja niiden yhteydessä antamasi tiedot, suoramarkkinointiluvat, kohdennettu markkinointi ostokäyttäytymisesi perusteella.
 • IP-osoite, käyttämäsi käyttöjärjestelmä ja laitetyyppi, tieto siitä, mistä sivustolta tulet sivustoltamme ja tieto toiminnastasi verkkosivustollamme.
 
 1. Henkilötietojen keräys
  Keräämme henkilötietosi ensisijaisesti sinulta, kun tilaat meiltä tuotteita tai palveluita. Jos edustat yritysasiakasta, keräämme tietosi ensisijaisesti sinulta. Voimme myös kerätä yritysasiakkaidemme tietoja internetsivuilta ja muista julkisista lähteistä tai kaupalliselta toimijalta, joka tarjoaa tietoa yrityksistä ja heidän edustajistaan. Verkkosivuillamme käytetään evästeitä. käsittelemme evästeiden avulla kerättävää tietoa muun muassa siitä, mistä vierailet verkkosivustollamme, millä sivustomme osilla vierailet ja mitä selainta käytät. Tarkempaa tietoa evästeiden käytöstä on saatavilla evästekäytännössämme https://tonisco.com/terms-conditions/ & https://tonisco.com/privacy-policy-2/. Voit tarvittaessa poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Jos toiminto otetaan pois käytöstä, voi osa verkkosivujen toiminnoista hidastua tai pääsy joihinkin osioihin estetään kokonaan.  
 1. Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille
  Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille. Tietoja luovutetaan laskutuksen ja asiakassuhdeasioiden hoitoa ja hallintaa varten niistä vastaavalle tilitoimistolle Admicom Finland Oy:lle. Luovutamme henkilötietoja samaan konserniin kuuluville yrityksille samoihin käyttötarkoituksiin kuin kuvattu yllä kohdassa 4. Saatamme luovuttaa henkilötietojasi yritysjärjestelyjen yhteydessä liiketoimintamme tai osan siitä vastaanottavalle yritykselle. Tietoja voidaan lisäksi lain vaatimuksesta luovuttaa esimerkiksi viranomaisille.  
 1. Sosiaalisen median alustat
  Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä tai upotuksia. Sosiaalisen median palveluntarjoaja voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassa olevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Meta Platforms Irelandin ja heidän tietosuojavastaavan yhteystiedot ovat saatavilla Meta Platforms Irelandin tietosuojakäytännöstä osoitteessa https://www.facebook.com/about/privacy. Meta Platforms Irelandin tietosuojakäytäntö koskee useimpia Metan tarjoamia palveluja ja tuotteita mukaan lukien Facebook, Messenger ja Instagram.   Lisätietoja Meta Platforms Irelandin henkilötietojen käsittelystä, mukaan lukien oikeusperusteesta, johon Meta Platforms Irelandin nojaa, ja tavoista käyttää oikeuksiasi Meta Platforms Irelandin vastaan voit lukea Meta Platforms Irelandin tietokäytännöstä osoitteessa https://www.facebook.com/about/privacy. LinkedIn Irelandin ja heidän tietosuojavastaavansa yhteystiedot sekä tiedot LinkedIn Irelandin henkilötietojen käsittelystä, mukaan lukien keinoista käyttää oikeuksiasi LinkedIn Irelandia vastaan, ovat saatavilla LinkedIn Irelandin tietosuojakäytännöstä osoitteessa https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Twitter International Unlimited Company Irelandin ja heidän tietosuojavastaavansa yhteystiedot sekä tiedot Twitter International Unlimited Company Irelandin henkilötietojen käsittelystä, mukaan lukien keinoista käyttää oikeuksiasi Twitter International Unlimited Company Irelandia vastaan, ovat saatavilla Twitter International Unlimited Company Irelandin tietosuojakäytännöstä osoitteessa https://twitter.com/en/privacy. YouTuben sekä Googlen tiedot henkilötietojen käsittelystä, mukaan lukien keinoista käyttää oikeuksiasi YouTubea sekä Googlea vastaan, ovat saatavilla osoitteessa https://policies.google.com/privacy?hl=fi.  
 1. Siirrämmekö henkilötietojasi kolmanteen maahan?
  Emme siirrä tietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.  
 1. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
  Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta. Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän tavoitteen varmistamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, tietojärjestelmien käyttäjätunnusten huolellinen hallinta sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen. Ainoastaan niillä henkilöillä, joilla on tarve käsitellä henkilötietojasi työtehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy käsittelemiimme henkilötietoihisi.  
 1. Henkilötietojen säilytysaika
  Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarkoituksenmukaista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi. Huomioimme säilytysajoissa esimerkiksi lainsäädännön mahdollistamat kanneajat, kirjanpitovelvoitteet, rahanpesulainsäädännön vaatimukset sekä lainmukaisen asiakirjojen säilyttämistä koskevan suosituksen. Kirjanpitoaineistoa säilytetään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Mikäli olet laiminlyönyt meille kohdistuvan maksuvelvoitteen, säilytämme tietojasi siihen saakka, kun määrä on kokonaisuudessaan maksettu tai sitä ei voida enää vaatia maksettavaksi.   Sähköistä suoramarkkinointia lähetämme, kunnes pyydät meitä lopettamaan lähetyksen  
 1. Rekisteröidyn oikeudet
  Oikeuksiesi käyttämiseksi voit olla yhteydessä: jalmari.nisso@tonisco.com   Oikeus saada pääsy tietoihin Rekisteröidyllä on tietosuojalain mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot tai saada tietää, että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjä samalla ilmoittaa rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ja mihin rekisterin tietoja tyypillisesti käytetään ja luovutetaan.   Rekisterinpitäjä antaa edellä mainitut tiedot pyydettäessä. Tarkastuspyytäjän on todistettava henkilöllisyytensä tarkastusta pyytäessä.   Oikeus tietojen oikaisemiseen Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Sinulla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla meille lisäselvitystä.   Oikeus tietojen poistamiseen Sinulla on oikeus saada meidät poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:
 • henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä kyseisten tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • vastustat henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin;
 • olemme käsitelleet henkilötietoja lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
  Oikeus käsittelyn rajoittamiseen   Sinulla on oikeus siihen, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä siten, että henkilötietojasi saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi, jos:
 • kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin rajoitamme käsittelyä tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi;
 • käsittelemme henkilötietojasi lainvastaisesti, ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan henkilötietojesi käytön rajoittamista;
 • emme tarvitse enää henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi; tai
 • olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella ja odotat sen toteamista, syrjäyttävätkö oikeutetut perusteemme vastustamisesi perusteet.
  Oikeus peruuttaa suostumus Sinulla on oikeus peruuttaa milloin tahansa antamasi suostumus henkilötietojesi käsittelyyn. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksesi perusteella ennen sen peruuttamista suorittamamme käsittelyn lainmukaisuuteen.   Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi. Suomessa valvova viranomainen on tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).  
 1. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Tämä Tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 9.4.2024 Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä Tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan Tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.
Tonisco logo wide website

Laitteet ja työkalut paineellisten putkistojen kunnossapitoon

#tonisco #toniscofamily

Yhteystiedot

Kalkun kehätie 19,

33330 Tampere,

Suomi

sales@tonisco.com 

service@tonisco.com

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu:

+358 3 2611724

info@tonisco.com

Sosiaalinen Media

Tilaa uutiskirje

© 2023 Tonisco Yhtiöt